Hvorfor Biter Hunden? 5 Årsaker ALLE Må Kjenne Til!

I Norge føres det ingen nasjonal statistikk over hundebitt. Men i Statene blir 4,000,000 mennesker bitt av hund pr. år. 1/5 av dem trenger legebehandling grunnet bittskadene.

Med over halvparten av de rapporterte bittskadene, er barn under 13år dem som er mest utsatt for hundebitt. Det er også barn som får de styggeste skadene da de er både mindre enn voksne, ei heller i stand til å håndtere hunden på samme måte som en voksen.

De fleste skadene forekommer i lek eller annen samhandling med en hund man kjenner. Det er derfor svært viktig at både voksne så vel som barn har kunnskap om – og er bevisst på hvordan en unngår at hunden biter.

Du må være inneforstått med at alle hunder kan bite, og at du ved å forstå grunnene til at bitt forekommer også vil være i stand til å forhindre at det skjer.

Men hvorfor biter hunden?

Hvorfor Biter Hunden? De 5 Vanligste Årsakene

Hunden Vil ha Eiendelene Sine i Fred

Å beskytte sine eiendeler er et iboende instinkt hos hunden. Eiendeler kan være alt fra leker, mat, territorie og til og med et menneske. Vakthunder og gjeterhunder blir gjerne sett på som “verstingene”, men denne adferden ligger til gunn hos en hver hund.

Begynn treiningen tidlig for å forhindre at eiertrangen i hunden blir for sterk.

Lær hunden “slipp” kommandoen. Dette kan virke preventivt for at hunden ikke skal få et “sykelig” eierskap til sine leker.

Aggresjon rundt matfatet kan unngås ved at du lærer hunden til å sitte eller ligge fint og vente mens du gjør klart måltidet i skålen. Ta vekk skålen og sett den tilbake igjen. Når maten er klar gir du hunden en “vær så god” kommando for å gi den tillatelse til å starte sitt måltid. Gå bort til skålen med jevne mellomrom og legg fra deg en godbit i maten. Hunden lærer da at det faktisk kan være ok at mennesker nærmer seg maten dens.

Lær barn at hunden skal få være i fred når den spiser eller koser seg med en godbit.

Les også:

«Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet fra 2013, er det anslått at ca. 5000 hundebitt årlig fører til legebesøk. Hvor mange av disse bittene som fører til infeksjoner, er usikkert. Tall fra Oslo legevakt viser at hundebitt er vanligste kontaktårsak for bittskade, og de utgjorde 76 prosent av tilfellene. Kattebitt utgjorde 17 prosent av bittskadene.»

Kilde: folkehelseinstituttet – Forebygg hundebitt

Hunden Kan Bite om Den Blir Redd

Redsel er vanligvis rettet mot fremmede som veterinæren, postmannen eller andre ukjente situasjoner. Oppsøk aldri en fremmed hund, og lær dine barn den samme vanen.

Redselsbitt kan også forekomme hjemme om hunden kvepper når du brått nærmer deg hunden om den er uforberedt.

Tidlig sosialisering er vikrig slik at den unge hunden blir eksponert for mange forskjellige mennesker, dyr og inntrykk. En hund som ikke er komfortabel med sosiale settinger kan fort utvikle angstsymptomer og bli menneskevond! Det er ikke artig med en hund som glefser etter middagsgjestene…

En ide kan være å la det første besøket til verinæren være et hyggeig besøk for å venne seg til klinikken og bli komfortabel med personalet som jobber der.

Legg noen godbiter og en lapp i postkassen din og be postmannen gi valpen litt snacks om de tilfeldigvis møter på hverandre i hagen.

Smerte Kan Fremprovosere Bitt

Smerte kan få verdens hyggeligste hund til å bite.

Det er tross alt ikke noe særlig hyggelig å ha vondt?

Om hunden din har hofteproblemer, vonde byller i huden eller en annen kronisk sykdom instruer ungene dine til å holde seg unna de vonde områdene når de er med hunden.

Om hunden din blir grinete over natten, kan smerte være en mulig årsak. Bestill time hos dyrlegen for å forsikre at hunden din ikke går rundt med smerter.

Ikke Spøk Med Morsinstinket

Den mest veldresserte hunden i gaten kan potensiellt bite når hun er blitt mamma til søte små.

Vær bevisst på, og respekter morinstinktet til en tispe som nylig har valpet. Lær dine barn å ikke oppsøke en valp når moren er i nærheten, og vis også varsomhet selv når valpen håndteres foran tispen.

Pass på at mor og valper har sitt eget “rede” hvor de kan være i fred og føle seg trygg uten mye distraksjoner.

«Det finnes anslagsvis rundt 500,000 hunder i norske hjem. En rekke bakterier kan forårsake infeksjoner etter hundebitt. De fleste infeksjonene skyldes streptokokker, stafylokokker, anaerobe bakterier og bakterien  Pasteurella multocida.«

Kilde: folkehelseinstituttet – Bittskader og infeksjoner

Husk, Hunden Er Et Rovdyr!

Et annet instinkt du også må ta hensyn til, kan noen ganger trigges om du løper eller sykler forbi en hund. Hunden er tross alt et rovdyr med jaktinstinkt.

Om du får en hund løpende etter deg, stopp opp og vend deg mot hunden med en bestemt mine. Hold hunden under oppsyn, men ikke få øyekontakt. Dette kan tolkes som at du utfordrer hunden til kamp. Hunden kan komme bort å snuse på deg, men om du står i ro og beholder roen vil den til slutt gå videre.

Om du mot formodning blir slått overende av hunden, rull deg sammen til en ball, ligg musestille og beskytt fjes, hode og nakke. Lær barn til å gjøre det samme.

Hundens Advarende Signaler

Å vite de vanligste årsakene til at hunden biter vil gjøre deg i stand til å styre unna disse situasjonene.

Et hundebitt kan stort sett alltid avverges ved å lese hundens signaler og videre gjøre tiltak for å redusere hundens stress eller redsel.

Typiske signaler er:

  • Ører vendt bakover
  • Hundens pels reiser seg
  • Knurring
  • Du kan se “hviten” i hundens øyner
  • Vise tenner
  • Trekker seg unna/ fryser til når du tar kontakt
  • Stirrer deg intenst i øynene når du tar kontakt

Hvordan Avverger Man at Hunden Biter

8 personer ble drept av hunder i Norge mellom 1997 og 2017

Kilde: dagsavisen.no – Åtte drept av hunder i Norge

Det aller viktigste du kan gjøre for å forhindre at din egen hund biter noen er å være en ansvarlig hundeeier!

Dette innebærer blandt annet:

Mosjoner og lek med hunden din for å forsterke menneske-hund båndet og for å svi av energi som ellers kan gå over til nervøs energi.

Men:

Styr unna aggressive leker som bryting og draleker, – som kan føre til dominanseproblemer.

Dresser hunden din ordentlig! Den skal kunne de viktigste basiskommandoene:

  • Sitt
  • Bli
  • Slipp

Respekter båndtvanget:

Ikke la hunden din gå fritt der den kan være til sjenanse for andre folk.

Sosialiser hunden ved å eksponere den for nye mennesker og settinger, men samtidig pass på at den ikke blir overveldet av for mye inntrykk. Det er en fin ballansegang…

Om hunden din viser tegn til aggressiv atferd gå til dyrlegen eller oppsøk en annen profesjonell for hjelp.

Om du har barn, ta deg god tid til å lære dem om hvordan man skal opptre rundt hunder, hvilke signaler hunden gir fra seg og hva de betyr. Lær dem også hva de skal gjøre om en hund angriper.

Om du viser hensyn til, og respekterer hundens signaler, vil du være på god vei til et trygt og langt vennskap!

En trygg og lykkelig hund er tross alt menneskets beste venn!

Les Også